คอร์สเรียน

Pendulum(ลูกตุ้มกลับหัว) ใช้ทำอะไร Linear Inverted Pendulum(ลูกตุ้มกลับหัว) เป็นระบบที่เหมาะสำหรับการศึกษาทฤษฏี ทาง Dynamics(พลศาสตร์) , Control System(ระบบควบคุม), รวมไปถึง Artificial Intelligence(AI) เนื่องจากเป็นระบบพลศาสตร์ที่มีความท้าทาย เป็นระบบ Non-linear , ไม่มีเสถียรภาพ(unstable) ,ไม่สามารถควบคุม State variable ได้โดยตรง

เวลาเรียน : in progress
ราคาคอร์สเรียน : ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : คอร์สเรียนควบคู่ ชุดการเรียนรู้ 
Control System : Linear Inverted Pendulum Experiment System

        มาเรียนรู้วิธีการควบคุมความเร็วรอบของ DC Motor อย่างง่ายด้วยตัวควบคุมแบบ PID สำหรับคอร์สนี้จะมาพร้อมกับชุด DC Motor Speed Control Kit ซึ่งสามารถนำชุดคิทนี้ไปประกอบเล่นเพื่อความสนุกสนานสำหรับการเรียนรู้ จากนั้นนำชุดคิทที่ประกอบเสร็จแล้วนำมาเรียนรู้หลักการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ ภายในชุดคิท เช่น วิธีการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ การสั่งให้มอเตอร์หมุนเร็วหรือหมุนช้าด้วยการขับแบบ PWM และการอ่านความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยเซนเซอร์ Encoder จากนั้นมาทดลองควบคุมความเร็วรอบด้วยตัวควบคุมแบบ PID ด้วยวิธีการสุ่มค่าอัตราขยายและวิธีการคำนวณ ซึ่งจะช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมได้มากยิ่งขึ้นและสามารนำประโยชน์ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดการทำงาน หรือทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งอื่นได้อีกด้วย

เวลาเรียน : 4 ชั่วโมง
ราคาคอร์สเรียน : 3,290 พิเศษเหลือเพียง 2,990 บาท
หมายเหตุ : ฟรีชุดการเรียนรู้ DC Motor Control Speed Kit ประกอบการเรียน

        เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจากโปรเจกต์ระบบเว็บบอร์ด โดยใช้ PHP Framework Laravel พร้อมคำอธิบายแต่ละส่วนที่ใช้งานภายในโปรเจกต์ เช่น การทำงานของ Artisan Console, Routing, Controller, Model คอร์สเรียนเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยคอร์สเรียนมี Web Design ให้นำไปใช้งานต่อยอดได้ฟรี พร้อมทั้งไฟล์เฉลยสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม

เวลาเรียน : 1 ชั่วโมง 25 นาที
ราคาคอร์สเรียน : 990 บาท
หมายเหตุ : ควรมีพื้นฐานเบื้องต้น html, css, js, php

        การเรียนรถ AI ขนาดเล็ก โดยสร้าง AI ให้เลียนแบบพฤติกรรมการควบคุมรถของมนุษย์ ด้วยภาษา python และภาษา micropython ซึ่งเหมาะกับเด็กและการเริ่มต้น รถสามารถวิ่งบนถนนจำลองที่เราออกแบบโดยการใช้กรวยมาวางเป็นถนนยังทั้งการเทรนด้วย colab การใช้งาน k210 รวมทั้ง IDE ต่างๆที่ต้องใช้งาน รวมถึงการเก็บ datasets และเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการแปลงโมเดลจากโมเดลแบบแบบธรรมดาให้เป็นโมเดลแบบ k210

เวลาเรียน : 1 ชั่วโมง 30 นาที 
ราคาคอร์สเรียน : ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

        วิดีโอสอนพิ้นฐานการใช้งานรถ AI M-Racer อย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานหรือสร้าง AI มาก่อน โดยภายในชุดวิดีโอจะประกอบไปด้วย คำสั่งพื้นฐานในการควบคุมรถ M-Racer, การสอนให้รถ M-Racer หลีกเลี่ยงการชน ให้รถสามารถวิ่งอยู่บนพื้นห้องโดยไม่ชนกับฝาผนัง, การทำให้รถ M-Racer วิ่งตามสิ่งกีดขวางโดยประยุกต์ใช้ AI ที่ถูก Train มาเรียบร้อยแล้ว, การสอนให้รถ M-Racer วิ่งตามเส้น หรือ วิ่งตามถนน ที่สามารถทำได้ได้อย่างง่ายเด็กๆก็สามารถเล่นสนุกกัน AI ได้ ซึ่งภาษาที่ใช้เป็นภาษา Python ภาษาชั้นสูงที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย

เวลาเรียน : 2 ชั่วโมง 3 นาที 
ราคาคอร์สเรียน : ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

        ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 เรามาทำเครื่องกดเจลอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกเภททุกวัย อีกทั้งยังได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสั่งงานโดยการลากวางผ่านโปรแกรม KB-IDE ชุดคิทที่ทุกคนสามารถประกอบได้ เข้าใจกลไกการทำงานของเครื่องอย่างง่ายแบบไม่ต้องสัมผัส ถูกสุขอนามัย ห่างไกลเชื้อโรค

เวลาเรียน : 21 นาที 
ราคาคอร์สเรียน : 1,200 พิเศษเหลือเพียง 790 บาท

        สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ คอร์ส 3D Printer Basic เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนได้ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3D Printer มากขึ้น และสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ สามารถนำไปศึกษา หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลาเรียน : 53 นาที
ราคาคอร์สเรียน : 990 พิเศษเหลือเพียง 350 บาท

        เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมตำแหน่งลูกบอลที่อยู่บนคาน โดยใช้ตัวควบคุมแบบ PID เริ่มแรกมาทำความรู้จักรกับโครงสร้างของระบบควบคุมตัวควบคุมแบบ PID และสิ่งที่ใช้ในการคำนวณหาค่า Gain PID ถัดไปมาทำความรู้จักรกับการแปลงลาปลาซ เพื่อนำโมเดลทางคณิตศาตร์จากการแปลงลาปลาซไปใช้ในการออกแบบ PID Controller จากนั้นมาทำการหาค่า Gain PID จากการออกแบบตัวควบคุมแบบ PID ด้วย Root locus พร้อมทั้งวิธีการหาโมเดลทางคณิตศาสตร์ของชุดฝึก Ball and Beam เพื่อนำไปใช้ในการหาค่า Gain PID ตลอดจนถึง การเขียนโปรแกรมควบคุมตำแหน่งลูกบอลที่อยู่บนคานด้วยไมโครคอนโทรนเลอร์ Arduino Uno เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาเริ่มต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ

เวลาเรียน : 2 ชั่วโมง
ราคาคอร์สเรียน 2,500 บาท
หมายเหตุ : รับฟรีชุดเรียนรู้ Ball and Beam ประกอบการเรียน (มูลค่า 1,500 บาท)

        เรียนรู้การสร้าง AI ควบคุมรถไร้คนขับด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับให้Autonomous Car วิ่งบนถนนจำลองและ สามารถจดจำป้ายสัญญาณจราจร หลบสิ่งกีดขวางได้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ การควบคุมรถ, การเก็บ Dataset, การ Train Model, Prediction, การใช้งาน Keras API และการนำ AI ไปใช้งาน จนถึงการทดลองวิ่งบนถนนจำลอง เหมาะ สำหรับผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย

เวลาเรียน : 5 ชั่วโมง 30 นาที
ราคาคอร์สเรียน 4,500 บาท
หมายเหตุ : ฟรีถนนจำลองไวนิล กว้าง 3 เมตร x ยาว 4.2 เมตร ประกอบการเรียน

        หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจในการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi แบบรอบด้าน เริ่มต้นตั้งแต่การการทำความรู้จักกับบอร์ด Raspberry Pi ได้เห็นภาพตัวอย่างการไป ใช้งานที่หลากหลาย จากนั้นมาทำความเข้าใจในด้านของซอฟต์แวร์เริ่มจากการติดตั้งระบบปฎิบัติการ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเข้ามาใช้งาน เรียนรู้ทำความเข้าใจกับระบบปฎิบัติการ Raspbian ของ Raspberry Pi จนสามารถใช้งานได้ทั้งผ่าน Command Line และใช้งานผ่าน Desktop GUI

เวลาเรียน : 6 ชั่วโมง 26 นาที
ราคาคอร์สเรียน 1,500 บาท
หมายเหตุ : เลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้พร้อมคอร์สได้

        คอร์สการใช้งาน KB IDE พิมพ์สี่สีตลอดเล่ม รูปภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย มีคอร์สออนไลน์ประกอบ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เนื้อหาจากทีมพัฒนา KB-IDE โดยตรง

เวลาเรียน : 1 ชั่วโมง 23 นาที
ราคาคอร์สเรียน 450.00 บาท
หมายเหตุ : มีหนังสือประกอบการเรียน

Scroll to Top